martes, 26 de abril de 2011

Reproductor musical MediaMonkey

Des de fa molt de temps estava buscant un bon reproductor musical que me donara algunes propietats que fins ara no havia trobat.

Aquestes característiques són:

  • Gestió i descàrrega automàtica de podcasts.
  • Gestió de dispositius mp3 (no iPod) fent servir el protocol NTP.
  • Gestió de la copia automàtica dels podcasts al dispositiu mp3 (no iPod).
  • Accés a biblioteques de música via DLNA/UPNP.

Per suposat també ha de complir amb tot allò que se espera d’un reproductor musical, però aquestes són característiques que quasi tots en porten i MediaMonkey no és una excepció.

Haureu notat que el meu reproductor no és un iPod, i és per això que mai he pogut fer servir iTunes per sincronitzar els podcasts i la música, encara que em sembla un gran programa.

Però anem al que més m’interessa d’aquest programa, la seua gestió dels podcasts.

Descarregant podcasts

La pantalla d’opcions ens ofereix totes les opcions necessàries per gestionar les descàrregues de les nostres subscripcions:

image

Les que per a mi són més interessants són la comprovació automàtica de nous episodis i la eliminació, també automàtica, dels episodis antics o ja sentits.

Sincronització amb dispositius mp3

Les opcions per la sincronització del dispositiu tenen una pestanya dedicada al tractament dels podcasts.

image

Ací podem configurar les subscripcions que volem escoltar en el dispositiu mp3 i donar algunes directrius per a que el programari sàpiga què fer quan el dispositiu tinga poc espai lliure.

La quantitat d’opcions en aquest apartat és tan gran que no crec que ningú trobe res a faltar.

He de dir que per a tots aquells que els agrade escoltar el Generació Digital via podcast aquest programa és l'únic que he trobat capaç de gestionar bé les subscripcions als podcasts de Catalunya Radio (supose que en iTunes també funcionen bé), amb altres programes com Juice o iPodder no funcionen molt bé (sempre detectava tota la llista de episodis com si foren nous, i se’ls descarregava tots cada vegada).

En conclusió en MediaMonkey tenim un gran programari per gestionar els nostres podcasts i dispositius mp3 de la forma més automatitzada possible.

DESCARGAR MEDIAMONKEY


Desde hace mucho tiempo estaba buscando un buen reproductor musical que me diera algunas propiedades que hasta ahora no había encontrado.

Estas características son:

  • Gestión y descarga automática de podcasts.
  • Gestión de dispositivos mp3 (no iPod) usando el protocolo NTP.
  • Gestión de la copia automática de los podcasts al dispositivo mp3 (no iPod).
  • Acceso en bibliotecas de música vía DLNA/UPNP.


Por supuesto también tiene que cumplir con todo aquello que se espera de un reproductor musical, pero estas son características que casi todos {traen|llevan} y MediaMonkey no es una excepción.

Habréis notado que mi reproductor no es un iPod, y es por eso que nunca he podido usar iTunes para sincronizar los podcasts y la música, aunque me parece un gran programa.

Pero vamos al que más me interesa de este programa, su gestión de los podcasts.

Descargando podcasts

La pantalla de opciones nos ofrece todas las opciones necesarias para gestionar las descargas de nuestras suscripciones:
Las que para mí son más interesantes son la comprobación automática de nuevos episodios y la eliminación, también automática de los episodios antiguos o ya oídos.

Sincronización con dispositivos mp3

Las opciones por la sincronización del dispositivo tienen una pestaña dedicada al tratamiento de los podcasts.

Aquí podemos configurar las suscripciones que queremos escuchar en el dispositivo mp3 y dar algunas directrices para que el software sepa qué hacer cuando el dispositivo tenga poco espacio libre.

La cantidad de opciones en este apartado es tan grande que no creo que nadie encuentro nada a faltar.

Tengo que decir que para todos aquellos que los gusto escuchar el Generación Digital vía podcast este software es el único que he encontrado capaz de gestionar bien las suscripciones a los podcasts de Cataluña Radio (supongo que en iTunes también funcionan bien), con otros programas como Juice o iPodder no funcionan muy bien (siempre detectaba toda la lista de episodios como si fueran nuevos, y se los descargaba todos cada vez.

En conclusión en MediaMonkey tenemos un gran software para gestionar nuestros podcasts y dispositivos mp3 de la forma más automatizada posible.

Publicar un comentario