domingo, 17 de octubre de 2010

Administration menu | drupal.org

Per a facilitar la administració de una instal·lació de Drupal podem instal·lar el mòdul "Administration Menu".



Aquest mòdul ens proporciona un nou menú a la capçalera de la pàgina. Aquest menú té totes les opcions d'administració de Drupal però molt mès accessible i usable.
A més a més aquest menú té algunes opcions extra que normalment no podem trobar al menú d'administració normal. Son aquestes:
administrative_menu
  • Flush all caches: Ens serveixen per a esborrar totes les caches de drupal des de un mateix lloc.
  • Ejecutar cron: Des d'ací podem executar cron molt fàcilment.
  • Run updates: Per a executar la comprovació d’actualitzacions.
  • Deshabilitar módulos de desarrollados: Per a deshabilitar de forma ràpida i fàcil mòduls que poden estar causant problemes.
Com es pot veure aquest mòdul és molt recomanable instal·lar-ho quan estem desenvolupant el nostre lloc web amb Drupal per que ens va a facilitar el treball amb la interfície d'administració de Drupal i és una bona idea que siga el primer mòdul que instal·lem.
Administration menu | drupal.org

Para facilitar la administración de una instalación de Drupal podemos instalar el módulo "Administration Menu". Este módulo nos proporciona un nuevo menú a la cabecera de la página. Este menú tiene todas las opciones de administración de Drupal pero muy mès accesible y usable. Además este menú tiene algunas opciones extra que normalmente no podemos encontrar al menú de administración normal. Son estas:
  • Flush all caches: Nos sirven para borrar todas las caches de drupal desde un mismo lugar.
  • Ejecutar cron: Desde aquí podemos ejecutar cron muy fácilmente.
  • Run updates: Para ejecutar la comprobación de actualizaciones.
  • Deshabilitar módulos de desarrollados: Para deshabilitar de forma rápida y fácil módulos que pueden estar causante problemas.
Cómo se puede ver este módulo es muy recomendable instalarlo cuando estamos desarrollando nuestro lugar web con Drupal por que nos va a facilitar el trabajo con la interfaz de administración de Drupal y es una buena idea que sea el primer módulo que instalamos.
Administration menu | drupal.org
Publicar un comentario